Hasicí přístroje

Vodní a pěnové hasicí přístroje

Vodní a pěnové hasicí přístroje jsou naplněny speciálním pěnidlem PYROCOOL AR s chladícím účinkem nebo pěnidlem AFFF LightWater (připravujeme i použití a schválení pěnidla, které je mrazuvzdorné a má vyšší hasicí schopnost). Vodní hasicí přístroje obsahují směs vody s potaší (K2CO3), aby byla zajištěna mrazuvzdornost. Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hasení požárů tříd A a B, zejména hořlavých látek (benzín atd.), pěnové i vodní pro hašení ve skladech, ve školních budovách a jiných objektech. Nevýhodou těchto hasicích přístrojů je, že s nimi nelze hasit zařízení pod elektrickým napětím. Pěnové hasicí přístroje nejsou mrazuvzdorné.

Všechny přístroje jsou certifikovány dle ČSN EN 3.