Hasicí přístroje

Hasicí přístroje s čistým hasivem

Halonové hasicí přístroje jsou naplněny speciální hasicí látkou FE-36 od americké společnosti DuPont. Uvedené hasicí médium je oficiální náhradou zakázaných druhů halonů, které již z ekologických důvodů nesmějí být používané. Tato halonová alternativa je určena pro hašení požárů tříd A, B, C i zařízení pod elektrickým napětím do 1 000 V při dodržení bezpečné vzdálenosti min. 1 m.

Hasivo FE-36 je nejen elektricky nevodivé, ale je netoxické, ekologické a nezpůsobuje korozi. Vzhledem k tomu, že se po hasení samo odpaří, je vhodné zejména pro hasení požárů elektronických zařízení, výpočetní techniky, záznamové techniky, nosičů dat, telefonních ústředen, velínů, elektromotorů, archivů, muzeí, atd.

Všechny přístroje jsou certifikovány dle ČSN EN 3.