Hasicí přístroje

Práškové hasicí přístroje

Práškové hasicí přístroje pod stálým tlakem jsou naplněny práškem Centrimax ABC 40 od firmy Croda Fire-Fighting Chemicals Ltd., Liverpool. Jsou určeny pro hašení požárů tříd A (pevné látky), B (kapalné látky), C (plyny) a zařízení pod elektrickým napěťím až do 110 kV při dodržení pezpečnostních předpisů (viz etiketa hasicího přístroje). Hasicí přístroje mají zabudovaný manometr pro okamžitou kontrolu provozuschopnosti.

Práškové hasicí přístroje jsou univerzální, proto je lze použít téměř všude, především v obytných a skladových prostorech, v dopravních prostředcích, dílnách, garážích, dolech, atd.

Všechny přístroje jsou certifikovány dle ČSN EN 3.