Profil společnosti

Firma ITA spol.s.r.o. úzce spolupracuje s výrobními závody při zajištění potřeb potenciálních zákazníků, zpracován ípředběžných technických a cenových nabídek (bezplatná služba). Zajišťuje následný trvalý kontakt po realizaci zakázky se servisním střediskem a výrobním závodem.

V prvé řadě je však schopna zajistit veškeré informace o hasicích systémech a přístrojích, které jsou finančně dobře dostupné a v rámci technického řešení nalézt optimum pro potřeby svého zákazníka i po stránce cenové.

Doplnění Vašich prostor o hasicí přístroje v souladu s platnými předpisy je samozřejmostí.

Závěrem této informace je třeba zdůraznit, že systémy hašení spolupracují v případě přání zákazníka s jeho stávající ústřednou nebo mohou být doplněny již ve fázi cenové nabídky a technického řešení o zařízení, která jsou na našem trhu certifikována. 

Naše firma nabízí systémy EPS.

Společnost ITA spol. s r.o. je oficiálním zástupcem společnosti Oxy Care Medical Group GmbH v České a Slovenské republice. Nabízíme přístroje pro kyslíkové terapie a další zdravotnické výrobky. Pro více detailů a podrobnosti navštivte stránky společnosti Oxy Care https://www.oxycare-gmbh.de/ a pro spolupráci nás kontaktujte na itacz@seznam.cz

Nově nabízí ITA spol.s.r.o. bezftalátové výrobky společnosti Octurno určené pro zdravotnictví a zdravotnický materiál v širokém sortimentu.

Těšíme se, že Vám budeme moci poskytnout další podrobnější informace!