Hasicí přístroje

Hasicí přístroje sněhové s obsahem CO2

Společnost TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným, dodává rovněž hasicí přístroje sněhové s obsahem CO2, s obchodním označením S2Kte (obsah hasiva 2 kg) a S5Kte (obsah hasiva 5 kg). Tyto přístroje se využívají zejména pro hasení v kotelnách a dalších podobných objektech a zařízeních. Lze dodat i pojízdné hasicí přístroje S1 × 30 (obsah 30 kg CO2) a S2 × 30 (obsah 60 kg CO2).

Uvedené hasicí přístroje jsou schválené dle ČSN EN 3.

Hasicí přístroje práškové (pojízdné)

Pro doplnění sortimentu hasicích přístrojů prodává společnost TEPOSTOP i práškové hasicí přístroje pojízdné s obsahem 50 kg hasicího prášku s obchodním označením P50. Tyto hasicí přístroje mají stejné využití jako přenosné hasicí přístroje práškové i na stejné třídy požárů.

Přístroje jsou schválené dle ČSN EN 3.