Hasicí systémy

Stabilní hasicí zařízení

Stabilní hasicí zařízení FIRESTOP (SHZ) umožňuje ochranu malého serveru i rozsáhlé místnosti. Využít lze nádob pro obsah 1 kg hasiva, tak nově i 60 kg hasiva (konkrétně 1; 2; 4; 6; 12 a 60 kg nebo sestavení různých modulů s obsahem 12-30 kg). Velikost chráněného prostoru není tedy omezena. Princip hasení je u všech velikostí prakticky shodný. V chráněném prostoru, ať už se jedná o malou technologii nebo prostornou místnost, se umístí čidlo (čidla), na základě jehož impulsu dojde k otevření elektromagnetických ventilů na jednotlivých nádobách a vypuštťení hasiva přes rozvod trubiček a trysek do chráněné místnosti či technologie. Nádoby (zásobníky hasiva) jsou vyprázdněny do 10 vteřin a v chráněném prostoru je vytvořena potřebná hasicí koncentrace k uhasení požáru.