Hasicí systémy

Lokální stabilní hasicí zařízení

Lokální stabilní hasicí zařízení FIRESTOP (LSHZ) je kombinací automatických hasicích systémů FIRESTOP (AHS) a stabilních hasicích zařízení FIRESTOP (SHZ). Pro detekci a hasení využívá nejen speciální teplocitlivou trubičku, ale rovněž i čidla umístěná v chráněném prostoru.

Základem LSHZ je stejně jako u AHS nádoba shodná s hasicími přístroji o obsahu 1; 2; 4; 6 a 9 kg (případně objemu 6 a 9 l). Na speciálním ventilu jsou dva vývody trubičky. Jeden pro teplocitlivou trubičku o průměru 6 mm a maximální délce podle typu hasiva 4-15 m, která je pod stálým tlakem, a druhý vývod pro dopravní trubičku od ventilu k trysce, zpravidla o průměru 12 mm.